Personuppgiftspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Willut (Anders Andrae) ansvarar för samtliga personuppgifter som samlas in och behandlas av företaget. Vid frågor om dessa uppgifter kontakta oss via e-post: anders@willut.se

De personuppgifter vi samlar in utgör till största delen kontaktuppgifter för information, men används också till vissa reklam- och marknadsföringsändamål. Uppgifterna som behandlas kan innefatta: Namn, Adress, Personnummer, E-postadress, Intressen.

Vi sparar personuppgifter när du till exempel anmäler dig till ett nyhetsbrev, begär en offert eller på annat sätt visar intresse för våra tjänster. Endast de uppgifter som är nödvändiga för kategorisering och kommunikation sparas.

Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss eller anses kunna bli kund inom ett år från registreringen.

I vissa fall kan Willut anlita utomstående organisationer för exempelvis marknadsaktiviteter för egna ändamål, och uppgifterna kan delas med dessa. Endast de uppgifter som är nödvändiga för aktiviteten kommer att användas. Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående i annat syfte än egen kommunikation och marknadsföring.

Alla rimliga åtgärder för att förhindra personuppgifter från att spridas utanför den egna organisationen annat än ovanstående, kommer att vidtas.

Genom att använda våra tjänster eller lämna personuppgifter till oss på annat sätt, samtycker du till att uppgifterna sparas och hanteras enligt dessa villkor.

Du kan när som helst begära ett utdrag av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att felaktiga uppgifter ändras, eller att dina uppgifter raderas. Du kan dock inte fortsätta vara kund hos oss eller nyttja våra tjänster om dina uppgifter raderas.

För att begära ändring eller raderande av dina uppgifter ska du skicka e-post till oss: anders@willut.se

Uppdaterat 2022-02-05